Сочинение на тему осень миниатюра

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабының 6) тармақшасына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысымен бекітілген. А. а межд 1. выражает неожиданную догадку, удивление; 2. выражает радость или злорадство;.